Robíme činohru tak, ako ju máte radi
Robíme činohru tak, ako ju máte radi

Divadelná platforma profesionálnych umelcov vznikla v roku 2011 ako iniciatíva mladých divadelníkov tvoriť aj po skončení školy a priniesť divákovi alternatívu klasickej činohry mimo oficiálnej kamennej scény.

V priebehu siedmich rokov sa pod hlavičkou Činoherného klubu uskutočnilo šesť premiér divadelných titulov. Otváracím predstavením bola Čechovova veselohra Konské priezvisko (premiéra 29.6.2012), nasledovali tituly ako Ján a Jana (autor M. Grgić, premiéra 24.3.2013), ...ešte jedna o láske (na motívy hier M. Ignata, 30.6.2013), Pasca (autor R. Thomas, premiéra 24.2.2014) a spolupráca s Teatrom Coloratom, ktorá vyvrcholila premiérou divadelnej úpravy J. Fotula Pokušenie vo Svätofloriánskej doline (premiéra 21.6.2015). Asi najväčší úspech dosiahla tragikomédia L. Gersheho Motýľom nik nerozkáže (premiéra 10.9.2016), ktorá predznačila nasledujúce umelecké smerovanie a zloženie súboru.

Osobitou kapitolou v histórii Činoherného klubu je séria talkshow Bez opony, kde riaditeľ a herec Jakub Abrahám hostil desiatky známych osobností z umeleckej brandže ako Milan Kňažko, Ľubo Roman, Ivan Letko, Eva Rysová, Jozef Vajda, Kamila Magálová, Zuzana Kocúriková, Soňa Valentová a iní. Talkshow mala veľký úspech, čoho dôkazom bola aj vysoká návštevnosť a pozitívne divácke ohlasy.

V roku 2018 sa iniciatíva tvoriť spojila s ambíciou špecifikovať poetiku súboru a dramaturgicky sa zamerať na autorské divadlo. Činoherný klub má tak v súčasnosti na repertoári pôvodné tituly vytvorené s ohľadom na jedinečnosť hereckého súboru a jeho charakter. Na javisku sa tu stretáva niekoľko hereckých generácií, pedagógovia a ich bývalí študenti, skúsenejší aj začínajúci umelci. Hry sú tak výsledkom vzájomného tvorivého dialógu a predovšetkým umeleckej práce v príjemnej rodinnej atmosfére.

Činoherný klub sa žánrovo zameriava na tragikomédie a bulvárne komédie v modernom poňatí. Vo svojej tvorbe reflektuje aktuálne témy rodinných aj medziľudských vzťahov, postavenie umenia v súčasnom svete či kritiku spoločenských pomerov. Centrom záujmu je však vo všetkých prípadoch človek - so svojimi emóciami, túžbami, sklamaniami aj nedokonalosťami. Človek, ktorého Činoherný klub veľmi rád privíta ako svojho diváka.   

V roku 2021 Činoherný klub oslávil svoje 10. výročie existencie na slovenskej divadelnej scéne.