HOSŤUJÚCI HERCI

Sylvia STREDŇANSKÁ LETKOVÁ

herečka

Grófka: Srdečne vás vítame

Alfréd SWAN

herec

Peter: Tichá noc, svätá noc

Zuzana ŠŤASTNÁ

herec

Karla: Tichá noc, svätá noc

Veronika HORŇÁKOVÁ

herec

Karla: Tichá noc, svätá noc

Adam ŠIMONČIČ

herec

Hlavný mafián: Tichá noc, svätá noc

Jakub MATEJČÍK

herec

Mafián I.: Tichá noc, svätá noc

Dávid SELECKÝ

herec

Mafián II.: Tichá noc, svätá noc